سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی تربیت بدنی فنی و حرفه ای
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    ایجاد هماهنگی در اجرای مطلوب درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی هدف نهایی این دوره کشوری می باشد.

ایجاد هماهنگی در اجرای مطلوب درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی هدف نهایی این دوره کشوری می باشد.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش:
ایجاد هماهنگی در اجرای مطلوب درس تربیت بدنی  و فعالیت های ورزشی هدف نهایی این دوره کشوری می باشد

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش در دوره آموزشی  کشوری اصول طراحی آموزش درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی که با شرکت استان های البرز، ایلام ، چهار محال و بختیاری، خوزستان، کردستان، لرستان، مرکزی، همدان و کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید از عزم جدی وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد هماهنگی در بحث اجرایی درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش کرمانشاه، حسین بابویی گفت: با توجه به امکانات، به دنبال رسیدن به یک حد مطلوب هستیم، به دنبال محقق کردن اهداف سند تحول بنیادین و این که در سند تحول موضوع صرف قهرمانی مد نظر نیست، بلکه موارد دیگر نظام تعلیم و تربیت باید لحاظ شود تا بتوانیم رسیدن به حیات طیبه را برای آینده دانش آموزان تسهیل نماییم.
وی افزود: تربیت بدنی فقط به معنی تربیت و قوی نمودن جسم نیست، بلکه تربیت دانش آموزان از مسیر فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی می باشد.
بابویی در خصوص اهمیت برنامه های تربیتی گفت: تحقق همه جانبه تربیت دانش آموزان با مفهوم تعلیم و تربیت، بجز از طریق تربیت بدنی و فعالیت های رادویی محقق نمی شود.
وی از محدودیت منابع و فضاهای کاملاً آموزشی به عنوان چالش های تربیت بدنی یاد نمود و افزود: هدفمندی و برنامه محوری اصلی ترین کارهایی است که می توان چالش های موجود را به فرصت تبدیل نمود.
مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سیاست های برنامه محوری گفت: سیاست های برنامه محوری عبارتند از مدرسه محوری، فراگیر نمودن، اخلاق محوری، مشارکت محوری، کیفیت محوری و علمی و تخصصی نمودن فعالیت ها، که اگر خوب مدیریت نماییم آینده درخشانی را برای درس تربیت بدنی می توانیم متصور گردیم.
این مقام مسوول افزود: رویکرد وزارت آموزش و پرورش در برنامه ششم حل مسئله می باشد، بنابراین باید هدفمند منابع را مدیریت نماییم تا اعتباراتمان منجر به بهبود حل مسئله شود.