سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی تربیت بدنی فنی و حرفه ای
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1مستمر 1الزامات محیط کار
2زبان انگلیسی پایه سوم متوسطه(رشته تربیت بدنی فنی و حرفه ای)گروه بندی نشده
3سوالات مرحله کشوری دوازدهم مسابقات علمی - عملی مسابقات علمی عملی
4سوالات مرحله استانی دوازدهم مسابقات علمی - عملی مسابقات علمی عملی
5سوالات مرحله یازدهم مسابقات علمی - عملی مسابقات علمی عملی
6سوالات مرحله دهم مسابقات علمی - عملی مسابقات علمی عملی
7سوالات مرحله نهم مسابقات علمی - عملی مسابقات علمی عملی
8مرحله هشتممسابقات علمی عملی